Yapısal Tasarım

Mimari projeye en uygun yapısal taşıyıcı sistemin seçimi ile statik, betonarme-çelik avan, ruhsat ve uygulama projeleri hazırlanması.      

• Mimari projeye en uygun yapısal taşıyıcı sistemlerinin alternatifli olarak çalışılıp mimari, inşai ve yapım maliyetlerine göre raporlanıp sunulması ve buna göre optimum sistem seçiminin yapılması akabinde statik, betonarme avan, ruhsat ve uygulama projelerinin hazırlanması.

• Farklı coğrafyalardaki yerel koşulların gerektirdiği normların uygulanması, Türk yönetmelikleri dışında gereklilik durumuna göre Amerikan, EuroCode, Rus, Kazak, Özbek, Azeri, Kırgız, Türkmen, Gürcü, Belarus yerel yönetmelik ve standartlar da projelere uyarlanması

Performansa Dayalı Tasarım

Mevcut binaların deprem güvenliğinin değerlendirilmesi ile yeni tasarlanan özellikli yapıların TBDY2018 ile uluslararası yönetmeliklerdeki tasarım ilkeleri doğrultusunda performansa dayalı tasarımın gerçekleştirilmesi.  

• Deprem risk düzeyi tanımı
• Doğrusal (elastik) tek serbestik dereceli sistem davranışı ve davranış spektrumu kavramı
• Doğrusal (elastik) çok serbestik dereceli sistem davranışı ve modların superpozisyonu yöntemi
• Betonarme elemanların doğrusal olmayan ( nonlineer) davranışı
• İnelastik tek serbestik dereceli sistem davranışı
• İnelastik çok serbestik dereceli sistem davranışı (itme analizipushover)
• Nonlineer analiz yöntemleri
• Tek modlu itme analizi (pushover)
• Çok modlu itme analizi (IRSA)

Mesleki Kontrollük

Mühendislik hizmeti gerektiren imalatların yapımı sırasında, mevcut yönetmelik, şartname ve projelerine uygunluğunun denetlenmesi, raporlanması, karşılaşılan problemler için çözüm önerilerinin hazırlanıp sunulması.

• Uygulama sürecinde inşaatın projesine, standart ve şartnamelere uygun olarak yapımının kontrolü
• Şantiye uygulamalarının yönetmelik kontrolü
• Uygulamada yaşanan zorluklar için çözüm üretimi

Danışmanlık

Yapısal Taşıyıcı sistem seçimi ve uygulama detayları danışmanlığı, İhale dokümanı, Maliyet analizi, Metraj kontrolü, Değer Mühendisliği hizmetleri.    

• Karşılaştırmalı yapısal taşıyıcı sistem seçimi çalışması ve keşif hazırlanması
• Yapılabilirlik, fizibilite çalışmaları
• İhale dosyası kontrolü
• Maliyet ve Metraj kontrolü
• Teknik şartname hazırlanması